Site de informare a Achiziţiilor Publice

Achiziţii Publice - Active

Obiectul achiziţiei Data limita de depunere a ofertei Institutia Mentiuni Documentele achizitiei Tip procedura Tip contract Stare procedura Cod CPV Legătură Valoarea estimată
Întreținere curentă și periodică - plombări și covoare bituminoase - pe drumurile județene - județul Harghita, pentru perioada 2021-2022[CN1028848/01.03.2021] 2 zile 15 ore 6 min Consiliul Județean Harghita - Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice Licitatie deschisa Lucrari In desfasurare 45233141-9 Lucrari de intretinere a drumurilor afişează 23 015 361.40
Acord-cadru de lucrări pentru „Întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene - județul Harghita, pentru perioada 2021-2022”[CN1029213/12.03.2021] 2 zile 15 ore 6 min Consiliul Județean Harghita - Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice Licitatie deschisa Lucrari Suspendata 45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor afişează 21 158 792.40
Achiziționarea dotărilor aferente investiției „CENTRU BALNEOCLIMATERIC MULTIFUNCȚIONAL în orașul Borsec, Județul Harghita”[CN1029974/09.04.2021] 1 lună 15 ore 6 min Consiliul Județean Harghita - Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice Licitatie deschisa Furnizare In desfasurare 39151000-5 Diverse tipuri de mobilier (Rev.2) afişează 1 706 167.00