Site de informare a Achiziţiilor Publice

Achiziţii Publice - Expirate

Obiectul achiziţiei Data limita de depunere a ofertei Institutia Mentiuni Documentele achizitiei Tip procedura Tip contract Stare procedura Cod CPV
Servicii de proiectare aferent investitiei „Decolmatare, refacerea terasamentului si a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum si repararea podetelor 62+150, 62+200, 62+660 km” (elaborare DALI + PT) [407561] 0 sec Consiliul Județean Harghita - Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice Procedura simplificata Servicii In desfasurare 71322500-6
Construire „Pod pe drumul judetean DJ 123F, km 3+920, peste râul Olt, între localitatile Ciba-Ciceu” [407856] 0 sec Consiliul Județean Harghita - Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice Procedura simplificata Lucrari In desfasurare 45220000-5
Servicii de elaborare a ,,Proiectului Tehnic revizuit privind lucrarile necesare finalizarii obiectivului Reamenajarea etajului 2 si extinderea prin supraetajare a corpului C al cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc” [408706] 0 sec Consiliul Județean Harghita - Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice Procedura simplificata Servicii In desfasurare 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
Servicii de proiectare aferent investitiei „Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 14+816-22+390, comuna Atid - satul Atia, comuna Corund“ (elaborare DALI + PT) [409001] 0 sec Consiliul Județean Harghita - Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice Procedura simplificata Servicii In desfasurare 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
Lemn de foc[408999/11.07.2017] 0 sec Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita Procedura simplificata Furnizare In desfasurare 03413000-8 - Lemn de foc (Rev.2)
Servicii de proiectare aferent investitiei „Decolmatare, refacerea terasamentului si a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum si repararea podetelor 62+150, 62+200, 62+660 km” (elaborare DALI + PT)[409197/12.07.2017] 0 sec Consiliul Județean Harghita - Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice Procedura simplificata Servicii In desfasurare 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
Servicii de proiectare aferente investitiei „Reabilitare sistem rutier pe DJ 134, limita judetului Mures – Uilac limita judetului Mures, km 18+400-21+240 si 22+640-24+550”( elaborare DALI+PT) [409360/14.07.2017] 0 sec Consiliul Județean Harghita - Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice Procedura simplificata Servicii In desfasurare 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
Servicii de întretinere si reparatii software "Sistem Informatic Integrat Cosys", întretinere si depanare a echipamentelor de calcul si a perifericelor IT[409513/18.07.2017] 0 sec Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita Procedura simplificata Servicii In desfasurare 72267000-4 - Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2), 50320000-4 - Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2), 50323000-5 - Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)
Servicii de reparare si întretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe pe o perioada de 16 luni în perioada 2017 - 2018 [409452/17.07.2017] 0 sec Consiliul Județean Harghita - Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice Procedura simplificata Servicii In desfasurare 50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
Servicii de proiectare aferente investitiei „Pod pe DJ 153D, km 11+795, Subcetate, comuna Subcetate, judetul Harghita”[409524 / 18.07.2017] 0 sec Consiliul Județean Harghita - Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice Procedura simplificata Servicii In desfasurare 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
Construire „Pod pe drumul judetean DJ 123F, km 3+920, peste râul Olt, între localitatile Ciba-Ciceu” [409364/14.07.2017] 0 sec Consiliul Județean Harghita - Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice Procedura simplificata Lucrari In desfasurare 45220000-5 - Lucrari de inginerie si de constructii (Rev.2)
Întretinerea curenta pe timp de iarna pe drumurilor judetene din judetul Harghita, pentru perioada 2017-2019 [176864/06.07.2017] 0 sec Consiliul Județean Harghita - Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice Licitatie deschisa Servicii In desfasurare 90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2); 90630000-2 - Servicii de inlaturare a ghetii (Rev.2)
Servicii de proiectare aferente investitiei: ~Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita judetului Mures- Atid, km 45+400 - 57+500[410419/31.07.2017] 0 sec Consiliul Județean Harghita - Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice Procedura simplificata Servicii In desfasurare 71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport
Servicii de supraveghere a lucrarilor de intretinere: Intretinere curenta si periodica - plombari si covoare bituminoase - pe drumurile judetene -judetul Harghita, pentru perioada 2017 - 2020.[410325/28.07.2017] 0 sec Consiliul Județean Harghita - Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice Procedura simplificata Servicii In desfasurare 71521000-6 Servicii de supraveghere a santierului
Servicii de elaborare documentatie tehnica si obtinere Autorizatie de securitate la incendiu[410923 / 07.08.2017 ] 0 sec Consiliul Județean Harghita - Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice Procedura simplificata Servicii In desfasurare 71317100-4 - Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)
Reabilitare DJ 113B, km 2+600 intrare sat Lazaresti – 13+500 intersectie DJ 113A” (elaborare DALI + PT)[410950 / 07.08.2017 ] 0 sec Consiliul Județean Harghita - Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice Procedura simplificata Servicii In desfasurare 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
“Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 3+800 - 8+588, lim. Jud. Mures – satul Criseni” (proiectare si executie)[410571 / 02.08.2017] 0 sec Consiliul Județean Harghita - Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice Procedura simplificata Lucrari In desfasurare 45233140-2 - Lucrari de drumuri
Furnizare de imbracaminte, incaltaminte si accesorii[411360] 0 sec Directia Generala Asistenta Sociala si Protectia Copilului Harghita Procedura simplificata Furnizare In desfasurare 18000000-9
Servicii de publicitate - presa scrisa[411383] 0 sec Consiliul Judetean Harghita Procedura simplificata Servicii In desfasurare 79341000-6 - Servicii de publicitate
Construire „Pod pe drumul judetean DJ 123F, km 3+920, peste râul Olt, între localitatile Ciba-Ciceu”[411401] 0 sec Consiliul Judetean Harghita Procedura simplificata Servicii In desfasurare 45220000-5 - Lucrari de inginerie si de constructii
Servicii de proiectare aferent investitiei ”Reabilitare DJ 123C, km 1+ 856 – 7+000 iesire sat Hosasau (elaborare DALI+PT)” [413112 / 08.09.2017] 0 sec Consiliul Județean Harghita - Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice Procedura simplificata Servicii In desfasurare 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
Articole din hartie, rechizite si produse pentru ergoterapie[413490/14.09.2017] 0 sec Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita Procedura simplificata Furnizare In desfasurare 22800000-8
Energie electrica[413760/18.09.2017] 0 sec Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita Procedura simplificata Furnizare In desfasurare 09310000-5 - Electricitate (Rev.2)
Furnizare de îmbrăcăminte[414675] 0 sec Directia Generala Asistenta Sociala si Protectia Copilului Harghita Procedura simplificata Furnizare In desfasurare 18300000-2 -Articole de imbracaminte
Furnizare de autoturisme prin „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national”[415013 / 05.10.2017] 0 sec Consiliul Județean Harghita - Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice Procedura simplificata Furnizare In desfasurare 34110000-1 - Autoturisme (Rev.2)