Site de informare a Achiziţiilor Publice

Contracte

Titlu
53547/15.07.2021 - Intretinere curenta si periodica pe timp de vara pe drumurile judetene - judetul Harghita, pentru perioada 2021-2022, pentru lot nr. 1, DJ 127A si DJ 127B
53656/16.07.2021 - Servicii de tehnologie a informaţiilor IT&C – Lot 3
53655/16.07.2021 - Acod-cadru Servicii de tehnologie a informaţiilor IT&C – Lot 3
52486/08.07.2021 - Servicii cadastrale având ca obiect întocmirea documentelor cadastrale și intabularea unor drumuri județene cu o lungime totală de 335,046 km din zonele Ciuc și Gheorgheni
52260/07.07.2021 - Întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene - județul Harghita, pentru perioada 2021-2022, pentru Lot nr. 1
52253/07.07.2021 - Acord-cadru Întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene - județul Harghita, pentru perioada 2021-2022, pentru Lot nr. 1
52259/07.07.2021 - Întreținere curentă și periodică – plombări și covoare bituminoase – pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2021, pentru Lot nr. 1, zona Ciuc
52254/07.07.2021 - Acord-cadru Întreținere curentă și periodică – plombări și covoare bituminoase – pe drumurile județene - județul Harghita, pentru perioada 2021-2022, pentru Lot nr. 1.
52258/07.07.2021 - Lucrări de întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene din județul Harghita, pentru anul 2021 – Cosirea vegetației
52257/07.07.2021 - Acord-cadru Lucrări de întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene din județul Harghita, pentru anul 2021” – Cosirea vegetației
52256/07.07.2021 - Acord-cadru Lucrări de întreținere a mijloacelor pt.siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru perioada 2021-2022 – Lot nr. 3 – Marcaje rutiere
52255/07.07.2021 - Lucrări de întreținere a mijloacelor pt.siguranța circulației pe drumurile județene din jud. Harghita, pt.perioada 2021-2022 – Lot nr. 2 – Întreținere curentă indicatoare-mijloace de semnalizare rutieră, borne km/hm și parapete metalice
52090/06.07.2021 - Servicii de mentenanță și dezvoltare software/sisteme de bază de DRUPAL
51374/30.06.2021 - Servicii de curățenie în Palatul administrativ al județului Harghita, respectiv a curățeniei si deszăpezirii zonei din jurul Palatului administrativ al județului Harghita
51370/30.06.2021 - Acord-cadru Servicii de curățenie în Palatul administrativ al județului Harghita, respectiv a curățeniei si deszăpezirii zonei din jurul Palatului administrativ al județului Harghita
51609/01.07.2021 - Servicii de tehnologie a informaţiilor IT&C, Lot 2 - Servicii de dezvoltare, implementare, întreţinere şi actualizare "Programul pentru școli a României”
51608/01.07.2021 - Acord-cadru Servicii de tehnologie a informaţiilor IT&C, Lot 2 - Servicii de dezvoltare, implementare, întreţinere şi actualizare "Programul pentru școli a României”
51768/05.07.2021 - Servicii de tehnologie a informaţiilor IT&C, Lot 1 - Servicii de dezvoltare, implementare, întreţinere şi actualizare "Sistem informatic integrat de gestiune economico-financiară"
51767/05.07.2021 - Acord-cadru Servicii de tehnologie a informaţiilor IT&C, Lot 1 - Servicii de dezvoltare, implementare, întreţinere şi actualizare "Sistem informatic integrat de gestiune economico-financiară"
52263/07.07.2021 - Întreținere curentă și periodică - plombări și covoare bituminoase - județul Harghita, pentru anul 2021, pentru Lot nr. 3, zona Cristur
52262/07.07.2021 - Întreținere curentă și periodică - plombări și covoare bituminoase - județul Harghita, pentru anul 2021, pentru Lot nr. 3, zona Odorhei
52261/07.07.2021 - Acord-cadru Întreținere curentă și periodică - plombări și covoare bituminoase - județul Harghita, pentru perioada 2021-2022, pentru Lot nr. 3
52103/06.07.2021 - Servicii de publicitate într-un cotidian în limba română - județean, Lot 1
52101/06.07.2021 - Acord-cadru privind Servicii de publicitate într-un cotidian în limba română - județean, Lot 1
Livrarea și montarea mobilierul interior pentru dotarea obiectivului ”Centru balneoclimateric multifuncțional în orașul Borsec, județul Harghita”
51286/30.06.2021 - Acord-cadru ”Servicii de supraveghere a lucrărilor de întreținere: Întreținere curentă și periodică - plombări și covoare bituminoase - pe drumurile județene - județul Harghita, pentru perioada 2021-2022”, Lot 3
51284/30.06.2021 - Acord-cadru ”Servicii de supraveghere a lucrărilor de întreținere: Întreținere curentă și periodică - plombări și covoare bituminoase - pe drumurile județene - județul Harghita, pentru perioada 2021-2022”, Lot 2
51283/30.06.2021 - Acord-cadru ”Servicii de supraveghere a lucrărilor de întreținere: Întreținere curentă și periodică - plombări și covoare bituminoase - pe drumurile județene - județul Harghita, pentru perioada 2021-2022”, Lot 1
50266/22.06.2021 - Servicii de supraveghere a lucrărilor aferente investiției „Reabilitare DJ131 – DJ133 – DJ137A - LOT3 DJ131 KM 38+621–54+984; DJ133 KM 25+000-41+866; DJ137A KM 0+000-16+000”
50692/24.06.2021 - Livrare imprimante multifuncționale Konica Minolta Bizhub

Pagini