Site de informare a Achiziţiilor Publice

Contracte

Titlu
49475/15.06.2021 - Organizarea evenimente în vederea implementării măsurilor educative însoțitoare distribuției fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate instituțiilor școlare în județul Harghita
50601/24.06.2021 - Servicii de supraveghere pentru ”Refacere parte carosabilă pe DJ 134C, km 19+400-20+300”
49302/11.06.2021 - Servicii de proiectare aferentă investiției ”Înființare Incubator de afaceri în mun. Gheorgheni” - DALI în cadrul POR 2014-2020
49300/11.06.2021 - Servicii de proiectare aferentă investiției ”Reabilitarea unor imobile pentru înființare incubator de afaceri în orașul Cristuru Secuiesc, în cadrul programului POR 2014-2020
49173/10.06.2021 - Servicii de proiectare (actualizare DALI), aferente lucrărilor pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare DJ 128”
48802/08.06.2021 - Comandă fermă pentru un bilet de avion
48657/07.06.2021 - Întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene – din județul Harghita, pentru anul 2021
48232/02.06.2021 - Servicii de consultanță pentru elaborarea tuturor documentațiilor necesare depunerii a 3 proiecte de finanțare pentru înființare Incubatoare de afaceri în Cristuru Secuiesc, Gheorgheni și Bălan
47795/27.05.2021 - Comandă fermă pentru un bilet de avion
43762/27.04.2021 - Furnizarea gazelor naturale
47368/25.05.2021 - Servicii de sonorizare
45429/10.05.2021 - Servicii de realizare de studii - elaborare Plan de Acțiune, necesare derulării proiectului internațional FRIDGE
43761/27.04.2021 - Furnizarea energiei electrice, prin BRM
29941/10.12.2020 - Servicii de curățenie în Palatul administrativ al județului Harghita, respectiv a curățeniei si deszăpezirii zonei din jurul Palatului administrativ al județului Harghita
43842/27.04.2021 - Serviciu de salubrizare la Policlinica Miercurea Ciuc, situat la str. Miko, nr. 1.
43793/24.04.2021 - Servicii de interpretariat - traducere simultană a dezbaterilor ca interpret din lb.maghiară în lb.română și viceversa, la ședințele de lucru ale CJH
43363/22.04.2021 - Servicii de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe, Lot 1 - Autovehicule gama Dacia, aflate în termenul de garanție, pt. CJH
43477/22.04.2021 - Furnizare măr la nivelul județului Harghita pe anul școlar 2020-2021, Lot 30
43475/22.04.2021 - Furnizare măr la nivelul județului Harghita pe anul școlar 2020-2021, Lot 29
43473/22.04.2021 - Furnizare măr la nivelul județului Harghita pe anul școlar 2020-2021, Lot 28
43469/22.04.2021 - Furnizare măr la nivelul județului Harghita pe anul școlar 2020-2021, Lot 27
43468/22.04.2021 - Furnizare măr la nivelul județului Harghita pe anul școlar 2020-2021, Lot 26
43467/22.04.2021 - Furnizare măr la nivelul județului Harghita pe anul școlar 2020-2021, Lot 25
43463/22.04.2021 - Furnizare măr la nivelul județului Harghita pe anul școlar 2020-2021, Lot 24
43462/22.04.2021 - Furnizare măr la nivelul județului Harghita pe anul școlar 2020-2021, Lot 23
43172/20.04.2021 - Servicii de telefonie mobilă și de internet mobil, pentru CJH
41590/06.04.2021 - Servicii poștale
41620/07.04.2021 - Servicii de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe, Lot 2 - Autovehicule gama Renault, aflate în termenul de garanție, pt. CJH
41754/07.04.2021 - Servicii de proiectare „Reabilitare DJ 137 – km 0+000 – 21+400” (PT)
41621/07.04.2021 - Servicii de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe, Lot 5 - Autovehicule Dacia, aflate în afara termenului de garanție, pt. CJH

Pagini