Site de informare a Achiziţiilor Publice

Tip: 
Cumparare Directa
Data limita de depunere a ofertei: 
Vineri, 21 Mai, 2021 - 10:00
Mentiuni: 

Consiliul Județean Harghita în calitate de Autoritatea Contractantă, vă invită să depuneți ofertă pentru „Servicii de consultanță pentru elaborarea tuturor documentaţiilor necesare depunerii a 3 proiecte de finanțare (inclusiv scrierea Cererii de finanţare) pentru Înființare Incubator de afaceri în Orașul Cristuru Secuiesc, în Municipiul Gheorgheni și în Orașul Bălan, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1. - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Apelul de proiecte POR/937/2”

Valoarea estimată: 
50 420.00