Információs oldal közbeszerzésekről

Contracte

Titlu
59291/09.09.2021 - Achiziționarea de computere de birou și portabile, Lot 2 – Computere de birou tip desktop, computere de birou tip all-in-one, computere portabile
58492/02.09.2021 - Furnizare computere - Lot 1 - Computer ultraportabil
58057/30.08.2021 - Intretinere curenta - plombari - pe drumurile județene, pentru anul 2021, Lotul 3, pt. DJ 137, DJ 137C, DJ 138, DJ 138B
57897/26.08.2021 - Lucrari de intretinere a mijloacelor pentru siguranta circulatiei, pentru anul 2021 - Lot 3 - Marcaje rutiere
57896/26.08.2021 - Lucrari de intretinere a mijloacelor pentru siguranta circulatiei, Lot nr. 3 - Marcaje rutiere
57893/26.08.2021 - Lucrari de intretinere a mijloacelor pentru siguranta circulatiei, pentru anul 2021, Lot nr. 3
57892/26.08.2021 - Lucrari de intretinere a mijloacelor pentru siguranta circulatiei, pentru anul 2021, Lot nr. 3 - Marcaje rutiere
57830/26.08.2021 - Contract subsecvent Intretinere curenta si periodica - plombari si covoare bituminoase, pt.anul 2021, Lot nr. 1
58391/01.09.2021 - Servicii de proiectare (PT+DDE) pentru proiectul ”Lucrari de interventie la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Ocland”
57594/25.08.2021 - Intretinere curenta - plombari si tratare burdusiri - pe drumurile judetene din zona Gheorgheni - zona 2
57593/25.08.2021 - Intretinere curenta - plombari si tratare burdusiri - pe drumurile judetene din zona Gheorgheni - zona 1
55084/29.07.2021 - Servicii de asigurare a imobilelor si bunurilor
56459/12.08.2021 - Servicii de proiectare privind ”Reabilitare acces pietonal și auto la Palatul administrativ la CJH - DALI”.
55968/09.08.2021 - Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru perioada 2021-2022, Lot nr. 3 - Marcaje rutiere
55731/05.08.2021 - Întretinere curenta si periodica pe timp de vara pe drumurile judetene - judetul Harghita, pentru perioada 2021-2022, pentru lot nr. 1, DJ 113B km 4+400-4+600; 4+700-4+800
55730/05.08.2021 - Lucrări pentru aducerea drumurilor, podurilor și podețurilor la starea tehnică inițială în urma unor evenimente accidentale, la DJ 113B, DJ 123B, DJ 123C, pentru Lot nr. 1.
55729/05.08.2021 - Întretinere curenta si periodica pe timp de vara pe drumurile judetene - judetul Harghita, pentru perioada 2021-2022, pentru lot nr. 1, DJ 123 km 21+500-41+000
52280/07.07.2021 - Servicii de asigurare pentru autovehicule, Lot 2 - Servicii de asigurare facultativa (CASCO), pentru Cons.Jud.Harghita
53547/15.07.2021 - Intretinere curenta si periodica pe timp de vara pe drumurile judetene - judetul Harghita, pentru perioada 2021-2022, pentru lot nr. 1, DJ 127A si DJ 127B
53656/16.07.2021 - Servicii de tehnologie a informaţiilor IT&C – Lot 3
53655/16.07.2021 - Acod-cadru Servicii de tehnologie a informaţiilor IT&C – Lot 3
52486/08.07.2021 - Servicii cadastrale având ca obiect întocmirea documentelor cadastrale și intabularea unor drumuri județene cu o lungime totală de 335,046 km din zonele Ciuc și Gheorgheni
52260/07.07.2021 - Întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene - județul Harghita, pentru perioada 2021-2022, pentru Lot nr. 1
52253/07.07.2021 - Acord-cadru Întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene - județul Harghita, pentru perioada 2021-2022, pentru Lot nr. 1
52259/07.07.2021 - Întreținere curentă și periodică – plombări și covoare bituminoase – pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2021, pentru Lot nr. 1, zona Ciuc
52254/07.07.2021 - Acord-cadru Întreținere curentă și periodică – plombări și covoare bituminoase – pe drumurile județene - județul Harghita, pentru perioada 2021-2022, pentru Lot nr. 1.
52258/07.07.2021 - Lucrări de întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene din județul Harghita, pentru anul 2021 – Cosirea vegetației
52257/07.07.2021 - Acord-cadru Lucrări de întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene din județul Harghita, pentru anul 2021” – Cosirea vegetației
52256/07.07.2021 - Acord-cadru Lucrări de întreținere a mijloacelor pt.siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru perioada 2021-2022 – Lot nr. 3 – Marcaje rutiere
52255/07.07.2021 - Lucrări de întreținere a mijloacelor pt.siguranța circulației pe drumurile județene din jud. Harghita, pt.perioada 2021-2022 – Lot nr. 2 – Întreținere curentă indicatoare-mijloace de semnalizare rutieră, borne km/hm și parapete metalice

Oldalak