Site de informare a Achiziţiilor Publice

Contracte

Titlu
164919/14.06.2024 - Furnizarea cartuşelor de toner, cartuşelor de cerneală şi a altor consumabile, pentru echipamente (imprimante, copiatoare și faxuri) nou achiziționate aflate în termenul de garanție - Lot 1, pentru ISU ”Oltul” Harghita
164762/12.06.2024 - Servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, aferente obiectivului de investiții „Modernizarea și reabilitarea băilor tradiționale din Comuna Sântimbru”
164513/10.06.2024 - Servicii de cartare mobilă și procesarea datelor 3D
164362/07.06.2024 - Furnizarea articole de birotică, produse de papetărie și furnituri de birou, pentru CJHR
164214/06.06.2024 - Servicii de asigurare pentru autovehicule – Lot 1 Servicii de asigurare de răspundere civilă auto (RCA), pt. CJHR
164212/06.06.2024 - Servicii de asigurare pentru autovehicule – Lot 2 Servicii de asigurare facultativă de autovehicule (CASCO), pt. CJHR
164181/06.06.2024 - Servicii de interpretare – traducere simultană a dezbaterilor ca interpret din limba maghiară în limba română, la ședințele de lucru ale Consiliului Județean Harghita
164155/06.06.2024 - Dirigentie de santier: „Amenajări exterioare, racorduri la utilități pentru Extinderea, modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, judetul Harghita (Faza I – Demolări)”
163860/04.06.2024 - Dirigenție de șantier a lucrărilor ”Reabilitare DJ 136, km 14+000-19+950, limita județ Mureș intersecția cu DJ 136B”, sector km 18+525-19+300
163773/03.06.2024 - Furnizarea cartuşelor de toner, cartuşelor de cerneală şi a altor consumabile pentru echipamente (imprimante, copiatoare și faxuri) nou achiziționate aflate în termenul de garanție - Lot 1, pentru CJHr
163594/31.05.2024 - Servicii de organizare evenimente
162280/22.05.2024-Revizuirea studiului de trafic/mobilitate, a studiului de oportunitate și elaborarea documentației de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean prestat între localitățile județului Harghita
162278/22.05.2024 - Verificarea documentațiilor elaborate pt.„Amenajări exterioare, racorduri la utilități pentru Extinderea, modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, județul Harghita (Demolări)
162027/17.05.2024 - Servicii de arhivare electronică
161540/14.05.2024 - Servicii de mentenanță program de evidența economico – financiară
161451/14.05.2024 - „Întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2024” – zona Ciuc
162146/21.05.2024 - Servicii de adăpostire pentru efectuarea serviciului public de adăpostire a animalelor pe raza județului Harghita
161774/16.05.2024 - Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ al județului Harghita
161646/15.05.2024 - Furnizarea de 8 buc. analizator droguri pentru determinarea substanțelor stupefiante
160815/ 07.05.2024 - Servicii de publicitate
160693/07.05.2024 - Întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2024
160663/07.05.2024 - Servicii pentru supravegherea lucrărilor aferente obiectivului de investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere şi tehnici edilitare în str. Sórét, localitatea Corund” – Construire pod pe strada Sórét, peste pârâul Corund
160529/03.05.2024 - Servicii de mentenanță, reparare și întreținere a sistemelor electrice și electronice de acces și securitate ale clădirilor Consiliului Județean Harghita
160463/30.04.2024 - Servicii de Pază și Protecție la sediul Centrului Militar Județean Harghita
160413/30.04.2024 - Servicii de medicina muncii
160318/29.04.2024 - Servicii de întreținere o bucată de ascensor de 10 persoane/800 kg, o bucată de 750 kg și două buc. de ascensoare de 6 persoane/500 kg, aflate în Palatul administrativ al Județului Harghita
160235/29.04.2024 - Servicii de aplicații în rețelele Facebook și Instagram
160067/26.04.2024 - Servicii prestate de tehnicieni audio și de transmisie live a ședințelor de consiliu ale Consiliului Județean Harghita și a altor evenimente
158887/17.04.2024 - Servicii pentru supravegherea lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Construire trotuar lângă DJ 133, km 20+093 – km 22+071”
158239/11.04.2024 - Servicii pentru elaborarea studiului de fezabilitate și deviz general pentru proiectul „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență”

Pagini