Site de informare a Achiziţiilor Publice

Contracte

Titlu
139710/23.10.2023 - Servicii cadastrale având ca obiect întocmirea documentației cadastrale pentru actualizarea informațiilor tehnice ale imobilelor înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară
139611/20.10.2023 - Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr. 6 în perioada 20.10.2023-30.04.2024
139608/20.10.2023 - Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr. 5 în perioada 20.10.2023-30.04.2024
139607/20.10.2023 - Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2023-2024, pentru Lot nr. 3
139530/20.10.2023 - Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr. 7 în perioada 20.10.2023 – 30.04.2024
139529/20.10.2023 - Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr. 9 în perioada 20.10.2023 – 30.04.2024
139528/20.10.2023 - Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr. 8 în perioada 20.10.2023 – 30.04.2024
139527/20.10.2023 - Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr. 16 în perioada 20.10.2023 – 30.04.2024
139525/20.10.2023 - Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr. 15 în perioada 20.10.2023 – 30.04.2024
139523/20.10.2023 - Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr. 13 în perioada 20.10.2023 – 30.04.2024
139520/20.10.2023 - Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr. 12 în perioada 20.10.2023 – 30.04.2024
139519/20.10.2023 - Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr. 11 în perioada 20.10.2023 – 30.04.2024
139518/20.10.2023 - Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr. 10 în perioada 20.10.2023 – 30.04.2024
139517/20.10.2023 - Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr. 14 în perioada 20.10.2023 – 30.04.2024
139516/20.10.2023 - Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr. 4 în perioada 20.10.2023 – 30.04.2024
139469 data 19.10.2023 - Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr. 2 în perioada 20.10.2023 – 30.04.2024
139467 data 19.10.2023 - Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Lotul nr. 1 în perioada 20.10.2023 – 30.04.2024
139444/19.10.2023 - Amenajare drum de legătură între DN12 și strada Gării în municipiul Gheorgheni
139118/17.10.2023 - Servicii de implementare sistem IT în cadrul proiectului „Servicii on-line pentru facilitarea interacțiunii cu cetățenii județului Harghita DIGIT-HR”
139094/17.10.2023 - Întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2023
139093/17.10.2023 - Întreținere curentă– plombări - pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2023
139089/17.10.2023 - Întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2023
139088/17.10.2023 - Întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2023
139086/17.10.2023 - Întreținere curentă și periodică – plombări și covoare bituminoase - pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2023, DJ 123 poz km 5+170 – 7+000
138138/09.10.2023 - Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru anul 2023
137459 din 03.10.2023 - Furnizarea de produse de echipamente IT
137009/28.09.2023 - Furnizarea de produse de îngrijire și curățare a clădirilor/facilităților, articole igienico-sanitare din hârtie, inclusiv hârtie igienică
136925/27.09.2023 - Servicii de verificare tehnică de calitate a documentațiilor elaborate în faza DALI pentru obiectivul de investiţii ”Renovarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor, Pavilioanele 1,3,4,5,7”, Bilbor, județul HR
136686/25.09.2023 - Achiziția în sistem centralizat de produse echipamente IT
136669/25.09.2023 - Achiziția în sistem centralizat de produse echipamente IT

Pagini