Site de informare a Achiziţiilor Publice

Contracte

Titlu
127682/20.06.2023 - Întreținere curentă– plombări - pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2023
127574/19.06.2023 - Amenajări exterioare, racorduri la utilități pentru Amenajare ambulatoriu la parter si etajul 1 al cladirii Policlinica din Miercurea Ciuc, judetul Harghita
127135/15.06.2023 - Întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2023
126828/12.06.2023 - Servicii de consultanță pentru elaborarea și depunerea unei Cereri de finanțare în cadrul apelului „Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi” Microbuze electrice pentru elevi din Componenta 15
126590/09.06.2023 - Servicii de aplicații în rețeaua Facebook și Instagram
126554/08.06.2023 - Refacere DJ 132A, km 0+000-5+000, deteriorat în urma inundațiilor
126524/08.06.2023 - Servicii de asigurare pentru autovehicule – Lot 2 Servicii de asigurare facultativă de autovehicule (CASCO) pentru autovehiculele Consiliului Județean Harghita
126296/07.06.2023 - Servicii de elaborare a „Studiului de fezabilitate pentru Școala Specială Sf. Ana Miercurea Ciuc”
126280/07.06.2023 - Întreținere curentă și periodică – plombări și covoare bituminoase - pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2023, DJ 121G poz km 8+000 – 11+240
125881/31.05.2023 - Servicii de întreținere program de evidența economico-financiară
121939/28.04.2023 - Servicii postale
108529/22.12.2022 - Elaborare Strategie de incluziune a comunităților de romi din județul Harghita
124546/19.05.2023 - Furnizarea produselor informative şi de promovare necesare derulării proiectului internațional 2022-RO-CAP-ACT în cadrul programului „Sprijin pentru măsurile de informare referitoare la politica agricolă comună” (IMCAP)
123585/15.05.2023 - Servicii de sonorizare, respectiv de transmisie live, pe site-ul propriu al Consiliului Județean Harghita și pe rețelele de socializare, a ședințelor Consiliului Județean Harghita sau a altor evenimente
123315/11.05.2023 - Servicii de proiectare a obiectivului de investiții ”Renovarea energetică a Direcției Județene de Evidența Persoanelor a Județului Harghita, Corp C1 + corp C2 - Clădire administrativă și centrala termică (elaborare DALI)”
123310/11.05.2023 - Servicii de proiectare a obiectivului de investiții “Renovarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă, Pavilion 10 (elaborare DALI)”
123309/11.05.2023 - Servicii de proiectare a obiectivului de investiții ”Renovarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă, Pavilioanele 1,3,4,5,7”
123263/11.05.2023 - Servicii de proiectare a obiectivului de investiții “Renovarea energetică a Spitalului ORL și Fizioterapie (elaborare DALI)”
123257/11.05.2023 - Servicii de proiectare a obiectivului de investiții ”Renovarea energetică a imobilului Vila Nr. 6 în incinta taberei Băile Homorod (elaborare DALI)"
123236/11.05.2023 - Execuția lucrărilor necesare pentru continuarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții ”Reamenajarea și extinderea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc”
123163/11.05.2023 - Servicii de proiectare a obiectivului de investiții “Renovarea energetică a Școlii Populare de Arte și Meserii a Județului Harghita (elaborare DALI)
122971/10.05.2023 - Servicii de mentenanță, reparare și întreținere a sistemelor electrice și electronice de acces și securitate ale clădirilor Consiliului Județean Harghita
122776/09.05.2023 - Servicii de proiectare a obiectivului de investiții ”Reabilitare energetică, modernizare și extindere Policlinica stomatologică precum și amenajare parcare auto în curtea imobilului” – actualizare DALI
122733/08.05.2023 - Întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2023
122727/08.05.2023 - Întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2023
122077/02.05.2023 - Servicii de expertiză tehnică care cuprind expertize asupra structurii de rezistență și analiză energetică respectiv audit energetic a unor imobile situate în județul Harghita
121918/28.04.2023 - Servicii de telefonie mobilă și de internet mobil, pentru CJH
120098/12.04.2023 - Întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2023
120097/12.04.2023 - Întreținere curentă/periodică – plombări/covoare bituminoase - pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2023
109808/09.01.2023 - Plombarea cu mixtura stocabilă rece

Pagini