Site de informare a Achiziţiilor Publice

Contracte

Titlu
67233/12.11,2021 - Contract subsecvent ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, Lot 9, aferent A.C. 67217/12.11.2021”
67218/12.11.2021 - Contract subsecvent ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, Lot 9, aferent A.C. 67217/12.11.2021”
67213/12.11.2021 -- Contract subsecvent ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, Lot 7, aferent A.C. 67211/12.11.2021”
67223/12.11.2021 - Acord-cadru ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, Lot 3”
67224/12.11.2021 - Contract subsecvent ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, Lot 3, aferent A.C. 67223/12.11.2021”
67239/12.11.2021 - Contract subsecvent ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, Lot 4 aferent A.C. 67221/12.11.2021”
67226/12.11.2021 - Contract subsecvent ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, Lot 17
67225/12.11.2021 - Acord cadru ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, Lot 17
67208/12.11.2021 - Contract subsecvent ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, Lot 14
67207/12.11.2021 - Acord cadru ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, Lot 14
67234/12.11.2021 - Contract subsecvent ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, Lot 9
67217/12.11.2021 - Acord cadru ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, Lot 9
67212/12.11.2021 - Contract subsecvent ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, Lot 7
67211/12.11.2021 - Acord cadru ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, Lot 7
67173/12.11.2021 - Contract subsecvent ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, Lot 6
67138/12.11.2021 - Acord cadru ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, Lot 6
67171/12.11.2021 - Contract subsecvent ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, Lot 5
67137/12.11.2021 - Acord cadru ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, Lot 5
67221/12.11.2021_ Acord cadru ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, Lot 4
64235/12.11.2021 - Contract subsecvent ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, Lot 2
67237/12.11.2021 - Contract subsecvent ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, Lot 2
67175/12.11.2021 - Acord cadru ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, Lot 2
67161/12.11.2021 - Contract subsecvent ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, Lot 1
67209/12.11.2021 - Contract subsecvent ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, Lot 1”
67136/12.11.2021 - Acord-cadru ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, Lot 1”
66824/10.11.2021 - Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile jud. din jud.Harghita, pt.anul 2021-Lot 1–Întreținere periodică–indicatoare–mijloace de semnalizare rutieră, borne km/hm și parapete metalice
66816/10.11.2021 - Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile jud. din jud.Harghita, pt.perioada 2021-2022 - Lot nr. 1 –Întreținere periodică–indicatoare–mijloace de semnalizare rutieră, borne km/hm și parapete metalice
66799/10.11.2021 - Lucrări de întreținere a mijloacelor pt.siguranța circulației pe drumurile județene din jud.Harghita, pentru anul 2021, Lot 2 - Întreținere curentă indicatoare-mijloace de semnalizare rutieră, borne km/hm și parapete metalice
63664/15.10.2021 - Servicii de expertiză tehnică ”Expertiza privind determinarea influenței fenomenelor meteorologice asupra investiției și a lucrărilor de refacere la Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100-74+210”
49816/17.06.2021 - Furnizarea de carburanți auto, respectiv benzină fără plumb și motorină, prin B.R.M, pentru Centrul Militar Județean Harghita

Pagini