Site de informare a Achiziţiilor Publice

Contracte

Titlu
64235/12.11.2021 - Contract subsecvent ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, Lot 2
67237/12.11.2021 - Contract subsecvent ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, Lot 2
67175/12.11.2021 - Acord cadru ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, Lot 2
67161/12.11.2021 - Contract subsecvent ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, Lot 1
67209/12.11.2021 - Contract subsecvent ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, Lot 1”
67136/12.11.2021 - Acord-cadru ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, Lot 1”
66824/10.11.2021 - Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile jud. din jud.Harghita, pt.anul 2021-Lot 1–Întreținere periodică–indicatoare–mijloace de semnalizare rutieră, borne km/hm și parapete metalice
66816/10.11.2021 - Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile jud. din jud.Harghita, pt.perioada 2021-2022 - Lot nr. 1 –Întreținere periodică–indicatoare–mijloace de semnalizare rutieră, borne km/hm și parapete metalice
66799/10.11.2021 - Lucrări de întreținere a mijloacelor pt.siguranța circulației pe drumurile județene din jud.Harghita, pentru anul 2021, Lot 2 - Întreținere curentă indicatoare-mijloace de semnalizare rutieră, borne km/hm și parapete metalice
63664/15.10.2021 - Servicii de expertiză tehnică ”Expertiza privind determinarea influenței fenomenelor meteorologice asupra investiției și a lucrărilor de refacere la Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100-74+210”
49816/17.06.2021 - Furnizarea de carburanți auto, respectiv benzină fără plumb și motorină, prin B.R.M, pentru Centrul Militar Județean Harghita
49815/17.06.2021 - Furnizarea de carburanți auto, respectiv benzină fără plumb și motorină, prin B.R.M, pentru Consiliul Județean Harghita
65283/27.10.2021 - Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din jud. Harghita, pentru anul 2021, Lot nr. 3 - Marcaje rutiere, DJ 113A, DJ 113B, DJ 121G
64850/25.10.2021 - Întreținere curentă - plombări - pe drumurile județene - județul Harghita, pt.anul 2021, Lot nr. 1, DJ 123C
64974/25.10.2021 - Întreținere curentă - plombări - pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2021, pentru Lot nr. 3, zona Odorhei, pe DJ 131
60761/21.09.2021 - Furnizare energie electrică pe anul 2021
60759/21.09.2021 - Furnizare energie electrică pe anul 2021 - 2022
63898/18.10.2021 - Refacere și construire podeț pe DJ 132 în urma daunelor produse de inundații (proiectare și execuție)
63641/15.10.2021 - Lucrări de remediere a lucrării „Reabilitare DJ 132 km 18+220-47+085 (Vlăhița-Lueta-Merești-Ocland-limita cu județul Brașov)”
63062/12.10.2021 - Întreținere curentă - plombări - județul Harghita, pentru anul 2021, pentru Lot nr. 3, zona Cristur
62610/07.10.2021 - Servicii de consultanță pentru elaborarea tuturor documentațiilor necesare depunerii obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ al județului Harghita.”
62597/07.10.2021 - Servicii de supraveghere a lucrărilor: Întreținere curentă și periodică - plombări și covoare bituminoase - pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2021, pt.Lot nr. 1, DJ 121G
62531/06.10.2021 - Întreținere curentă și periodică - plombări și covoare bituminoase - județul Harghita, pt.anul 2021, Lot nr. 1, DJ 121G
61299/27.09.2021 - Furnizare măr la nivelul județului Harghita pe anul școlar 2021-2022, Lot 30
61297/27.09.2021 - Furnizare măr la nivelul județului Harghita pe anul școlar 2021-2022, Lot 29
61176/24.09.2021 - Furnizare măr la nivelul județului Harghita pe anul școlar 2021-2022, Lot 28
61296/27.09.2021 - Furnizare măr la nivelul județului Harghita pe anul școlar 2021-2022, Lot 27
61174/24.09.2021 - Furnizare măr la nivelul județului Harghita pe anul școlar 2021-2022, Lot 26
61172/24.09.2021 - Furnizare măr la nivelul județului Harghita pe anul școlar 2021-2022, Lot 25
61169/24.09.2021 - Furnizare măr la nivelul județului Harghita pe anul școlar 2021-2022, Lot 24

Pagini