Site de informare a Achiziţiilor Publice

Contracte

Titlu
52101/06.07.2021 - Acord-cadru privind Servicii de publicitate într-un cotidian în limba română - județean, Lot 1
Livrarea și montarea mobilierul interior pentru dotarea obiectivului ”Centru balneoclimateric multifuncțional în orașul Borsec, județul Harghita”
51286/30.06.2021 - Acord-cadru ”Servicii de supraveghere a lucrărilor de întreținere: Întreținere curentă și periodică - plombări și covoare bituminoase - pe drumurile județene - județul Harghita, pentru perioada 2021-2022”, Lot 3
51284/30.06.2021 - Acord-cadru ”Servicii de supraveghere a lucrărilor de întreținere: Întreținere curentă și periodică - plombări și covoare bituminoase - pe drumurile județene - județul Harghita, pentru perioada 2021-2022”, Lot 2
51283/30.06.2021 - Acord-cadru ”Servicii de supraveghere a lucrărilor de întreținere: Întreținere curentă și periodică - plombări și covoare bituminoase - pe drumurile județene - județul Harghita, pentru perioada 2021-2022”, Lot 1
50266/22.06.2021 - Servicii de supraveghere a lucrărilor aferente investiției „Reabilitare DJ131 – DJ133 – DJ137A - LOT3 DJ131 KM 38+621–54+984; DJ133 KM 25+000-41+866; DJ137A KM 0+000-16+000”
50692/24.06.2021 - Livrare imprimante multifuncționale Konica Minolta Bizhub
49475/15.06.2021 - Organizarea evenimente în vederea implementării măsurilor educative însoțitoare distribuției fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate instituțiilor școlare în județul Harghita
50601/24.06.2021 - Servicii de supraveghere pentru ”Refacere parte carosabilă pe DJ 134C, km 19+400-20+300”
49302/11.06.2021 - Servicii de proiectare aferentă investiției ”Înființare Incubator de afaceri în mun. Gheorgheni” - DALI în cadrul POR 2014-2020
49300/11.06.2021 - Servicii de proiectare aferentă investiției ”Reabilitarea unor imobile pentru înființare incubator de afaceri în orașul Cristuru Secuiesc, în cadrul programului POR 2014-2020
49173/10.06.2021 - Servicii de proiectare (actualizare DALI), aferente lucrărilor pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare DJ 128”
48802/08.06.2021 - Comandă fermă pentru un bilet de avion
48657/07.06.2021 - Întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene – din județul Harghita, pentru anul 2021
48232/02.06.2021 - Servicii de consultanță pentru elaborarea tuturor documentațiilor necesare depunerii a 3 proiecte de finanțare pentru înființare Incubatoare de afaceri în Cristuru Secuiesc, Gheorgheni și Bălan
47795/27.05.2021 - Comandă fermă pentru un bilet de avion
43762/27.04.2021 - Furnizarea gazelor naturale
47368/25.05.2021 - Servicii de sonorizare
45429/10.05.2021 - Servicii de realizare de studii - elaborare Plan de Acțiune, necesare derulării proiectului internațional FRIDGE
43761/27.04.2021 - Furnizarea energiei electrice, prin BRM
29941/10.12.2020 - Servicii de curățenie în Palatul administrativ al județului Harghita, respectiv a curățeniei si deszăpezirii zonei din jurul Palatului administrativ al județului Harghita
43842/27.04.2021 - Serviciu de salubrizare la Policlinica Miercurea Ciuc, situat la str. Miko, nr. 1.
43793/24.04.2021 - Servicii de interpretariat - traducere simultană a dezbaterilor ca interpret din lb.maghiară în lb.română și viceversa, la ședințele de lucru ale CJH
43363/22.04.2021 - Servicii de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe, Lot 1 - Autovehicule gama Dacia, aflate în termenul de garanție, pt. CJH
43477/22.04.2021 - Furnizare măr la nivelul județului Harghita pe anul școlar 2020-2021, Lot 30
43475/22.04.2021 - Furnizare măr la nivelul județului Harghita pe anul școlar 2020-2021, Lot 29
43473/22.04.2021 - Furnizare măr la nivelul județului Harghita pe anul școlar 2020-2021, Lot 28
43469/22.04.2021 - Furnizare măr la nivelul județului Harghita pe anul școlar 2020-2021, Lot 27
43468/22.04.2021 - Furnizare măr la nivelul județului Harghita pe anul școlar 2020-2021, Lot 26
43467/22.04.2021 - Furnizare măr la nivelul județului Harghita pe anul școlar 2020-2021, Lot 25

Pagini