Információs oldal közbeszerzésekről

Contracte

Titlu
74468/27.01.2022 - Acord-cadru „Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe - Lot 5, pt. CMJ”
74449/27.01.2022 - Contract subsecvent „Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe - Lot 5, pt. CJH”
74447/27.01.2022 - Acord-cadru „Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe - Lot 5, pt. CJH”
74430/27.01.2022 - Contract subsecvent „Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe - Lot 4, pt. CJH”
74429/27.01.2022 - Acord-cadru „Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe - Lot 4, pt. CJH”
74427/27.01.2022 - Contract subsecvent „Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe - Lot 3, pt. CJH”
74426/27.01.2022 - Acord-cadru „Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe - Lot 3, pt. CJH”
74467/27.01.2022 - Contract subsecvent „Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe - Lot 3, pt. CMJ”
74466/27.01.2022 - Acord-cadru „Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe - Lot 3, pt. CMJ”
74471/27.01.2022 - Contract subsecvent „Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe - Lot 3, pt. ISU Oltul”
74454/27.01.2022 - Acord-cadru „Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe - Lot 3, pt. ISU Oltul”
74352/27.01.2022 - Contract subsecvent „Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe - Lot 2, pt. CJH”
74351/27.01.2022 - Acord-cadru „Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe - Lot 2, pt. CJH”
74350/27.01.2022 - Contract subsecvent „Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe - Lot 1, pt. CJH”
74349/27.01.2022 - Acord-cadru Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe - Lot 1, pt. CJH
72198/28.12.2021 - Contract subsecvent ”Furnizarea energiei electrice”
73957/21.01.2022 - servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate în vederea accesării fondurilor nerambursabile aferente obiectivului de investiții ”Realizare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, Județul Harghita”
73942/21.01.2022 - Servicii de consultanță pentru elaborarea și depunere Proiect de finanțare în programul A.F.M. cu titlul ”Realizare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, Județul Harghita”
71836/23.12.2021 - Contract subsecvent Furnizare carburanti auto, pentru Centrul Militar Județean Harghita
71834/23.12.2021 - Acord-cadru Furnizare carburanti auto, pentru Centrul Militar Județean Harghita
71490/21.12.2021 - Contract subsecvent Furnizare carburanti auto, pentru Consiliul Județean Harghita
71489/21.12.2021 - Acord-cadru Furnizare carburanti auto, pentru Consiliul Județean Harghita
72481/30.12.2021 - Acord-cadru Plombarea cu mixtură stocabilă rece
71859/23.12.2021 - Servicii de proiectare (DALI) pentru ”Consolidare sistem rutier pe DJ 125A, de la km 8+900 până la 2,6 km de la intersecția cu DN 12C”
69025/02.12.2021 - Servicii de dezvoltare software privind realizarea unui software de control de acces și pontaj pentru Palatul Administrativ al Consiliului Județean Harghita și asigurarea mentenanței programului
72308/29.12.2021 - Contract subsecvent de furnizare a cartușelor de toner, pentru Consiliul Județean Harghita, Lot 3
72307/29.12.2021 - Acord-cadru de furnizare a cartușelor de toner, pentru Consiliul Județean Harghita, Lot 3
72311/29.12.2021 - Contract subsecvent de furnizare a cartușelor de toner, pentru Centrul Militar Județean Harghita, Lot 3
72309/29.12.2021 - Acord-cadru de furnizare a cartușelor de toner, pentru Centrul Militar Județean Harghita, Lot 3
72312/29.12.2021 - Contract subsecvent de furnizare a cartușelor de toner, pentru ISU Oltul, Lot 3

Oldalak